Το μόνιμο ξύλινο αθλητικό δάπεδο είναι δάπεδο αγωνιστικών χώρων η χώρων προπονήσεως κλειστών γυμναστηρίων για αθλήματα των οποίων οι ειδικοί κανονισμοί λειτουργίας υπαγορεύουν την επιλογή του. Αποτελείται από τρεις κυρίως στρώσεις και κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς για αθλητική χρήση. Η εταιρία μας κατασκευάζει τα μόνιμα ξύλινα αθλητικά δάπεδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.

Εφαρμογή

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο θέμα της προστασίας του ξύλου από την υγρασία. Για το λόγο αυτό, το σκυρόδεμα πάνω στο οποίο τοποθετείται το ξύλινο δάπεδο σφραγίζεται με εφαρμογή τριών στρώσεων ασφαλτικού γαλακτώματος.

Τρόπος κατασκευής

Το δάπεδο πρέπει να απέχει από τους τοίχους 5 έως 7 εκ. για την  εκτόνωση των πιέσεων που δημιουργούνται από την διαστολή του δαπέδου.
Ακολούθως το πάτωμα τρίβεται με πατώχαρτα διαφόρων διαβαθμίσεων.
Μετά το τρίψιμο εφαρμόζεται αστάρι και δύο στρώσεις πολυουρεθανικό βερνίκι. Κάθε στρώση τρίβεται ελαφριά πριν εφαρμοστεί η επόμενη.
Μεταξύ του δαπέδου και του τοίχου τοποθετείται διάτρητη γωνία ώστε να εξασφαλίζεται ο αερισμός του δαπέδου για να αποφευχθεί  η δημιουργία υγρασίας.

Συντήρηση

Η συντήρηση του δαπέδου απαιτεί την χρήση βρεγμένου μαλακού πανιού. Λάδια που περιέχονται σε ειδικές σκούπες πρέπει να αποφεύγονται γιατί θαμπώνουν και φθείρουν το βερνίκι.

Μετά την πάροδο αρκετών χρόνων ανάλογα με την χρήση μπορεί να τριφτεί και να ξαναβερνικοθεί.